شرکت بخارگستر

شیرآلات

با توجه به شناخت پروژه های صنعتی و نیز کاربرد انواع شیرآلات صنعتی در پروژه ها، شرکت بخار گستر می تواند به پشتوانه تیم کارشناسی در این زمینه از بهترین سازندگان خارجی (اروپایی و نیزسازندگان مطرح کره جنوبی) و موجودی انبار خود، خدمات تامین انواع شیر آلات را ارائه نماید.